Misyonumuz

Yıllardır Kıbrısın Kuzeyinde özverili ve fedakar şekilde hizmet veren emektar arkadaşlarımızın büyük desteği ile oluşturulan,Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası,Hava Trafik Kontrolörlerinin yaşam koşulları ile birlikte  mesleki haklarının ileriye taşınması amacıyla kurulmuştur.

Haftanın yedi günü yirmi dört saat, yılda üç yüz altmış beş gün, resmi tatil, bayram, yılbaşı demeden kendi sosyal hayatlarından fedakarlık ederek vardiya usulü ile otuz beş yılı aşkın süredir, görevini onuruyla yürüten Hava Trafik kontrolörleri, yapılan araştırmalarda Dünyanın en riskli ve stresli işi olarak gösterilen Hava Trafik Kontrol hizmetlerini,tüm dünyada uygulanan ICAO Havacılık kuralları çerçevesinde, şu an ortadoğu ve akdenizde bulunan en gelişmiş radar sistemlerini kullanabilecek şekilde ileri düzeyde eğitim alarak yürütmelerine rağmen,Kontrolörlük mesleği malesef hak ettiği değerlere ulaşamamıştır.

Gerek ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik olumsuzluklar, gerek ağır iş yükü ile stresli koşullardan dolayı kontrolörler yıllarca yıpranmış, ve çaresizliğe terk edilmiştir. Geçmiş senelerde sorunlar hep ileriye itilmiş, bir türlü nihai düzenlemeler yapılmamıştır. Halen yürütülen Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin Emniyetli, Düzenli ve Hızlı bir biçimde akışını sağlamak, günümüz koşullarında oldukça güç hale gelmiştir.

Dünya’nın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ile Hava Trafik Kontrolörleri’nin sorunları göz önünde bulundurularak hizmet kalitesini artırıcı, uygulanabilir düzenlemelerin yapılmasını planlamaktayız. Her iş grubunun kendine özgü çalışma koşulları vardır ve bu durum herkes tarafından bilinmemektedir. Sendikamız, Hava Trafik Kontrolörleri’nin çalışma koşulları, verdiği hizmetler ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi, bununla birlikte toplumumuza mesleğimiz ile ilgili yansız ve doğru bilgilerin aktarılabilmesi için çalışmalar amaçlamaktadır.

Kendimiz adına özel veya yeni bir uygulama değil, Dünya’da uygulanan, bilimsel çalışmalar ve yaşanmış tecürbelere dayandırılarak düzenlenmiş uygulamaların, ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi için çalışma yapma arzusundayız. Yapılacak olan bu düzenlemeler ile Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin kalitesi artmış ve meslek hak ettiği yere gelmiş olacaktır.

Bu çalışmaların diğer tüm çalışma organlarına örnek olması ve ülkemizdeki yaşam kalitesinin hiçbir reçeteye ihtiyaç kalmadan kendi insanlarımızın özverili çalışmaları ile dünya standartlarına çıkması da beklentilerimiz arasındadır. Bilindiği gibi bir ülkenin dünyaya açılan kapıları limanlardır. Ercan Hava Limanı da ülkemizin dünyaya açılan en önemli limanlarından birisidir. Biz bu bilince sahip Hava Trafik Kontrolörleri olarak temelde Ercan Hava Limanı, özellikle de Hava Trafik Kontrolörleri ile ilgili yapılacak olan tüm çalışmaların ülke ekonomisine önemli oranda yansıyacağı düşüncesindeyiz.

Bu amaçlar doğrultusunda tüm Hava Trafik Kontrolörleri olarak bizler, toplandığımız bu çatı altında geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve tecrübemiz, bugünden gelen heycanımız ve enerjimiz ile Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası adı altında“Hep Birlikte Tek Ses” olmaktan gurur duyuyoruz.