HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI IV. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Yönetim Kurulu dün aldığı karar doğrultusunda HTKS IV. Olağan Genel Kurulu’nun 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 09:00’da Özgitler Restorant’ta (Demirhan) yapılmasına karar vermiştir. Tüm üylerimizin katılımı özlenir.

GENEL KURUL PROGRAMI:

 1. YOKLAMA
 2. AÇILIŞ VE DİVANIN OLUŞUMU
 3. AÇILIŞ KONUŞMASI
 4. KONUKLARIN KONUŞMASI
 5. 2016-2018 DÖNEM FALİYET RAPORU
 6. 2016-2018 DÖNEM MALİ RAPORUN AKLANMASI
 7. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI SEÇİMİ
 8. GENEL KURUL KARARLARININ OKUNUP OYLANMASI
 9. KAPANIŞ

HTKS Olağanüstü Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası`nın 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü Özgitler Restorant’ta gerçekleştirmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurulda HTKS`nin TURK-SEN Federasyonuna katılımını ve bir yıl süre ile, süresiz grev yetkisinin HTKS Yönetim Kuruluna devredilmesi konusunu üyelerin kapalı oylamasına sundu. Oylamanın sona ermesiyle Başkan Cem Kapısız sonuçları açıklayarak her iki maddenin de oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Olağanüstü Genel Kurulda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ve Genel Sekreter Enver Borucu, Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı İzzet Derkan yaptıkları konuşmada Hava Trafikte yaşanan sorunlara değinirken, kontrolörler olarak bu sorunların çözümü için 31 Ağustos 2012 günü yapılacak teknik komite toplantısını beklediklerini belirtti. Olağanüstü Genel Kurul`a katılan TEL-SEN Yönetim Kurulu adına Başkan Tamay Soysan, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasını kurulduğu günden bu yana desteklediklerini ifade ederek sendikaların birbirlerine destek olarak daha güçlü olduklarını Hava Trafik Kontrolörleri Sendikansını TURK-SEN’ de görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 27 AĞUSTOS 2012 Pazartesi günü saat 09:30’ da, Özgitler Restorant’ta yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımı özlenir.

Genel Kurul Programı;

 1. TÜRK-SEN Federasyonuna katılımın oylanması
 2. Bir yıl süre ile, süresiz grev yetkisinin Yönetim Kuruluna devredilmesi
“HEP BİRLİKTE, TEK SES”