HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI IV. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Yönetim Kurulu dün aldığı karar doğrultusunda HTKS IV. Olağan Genel Kurulu’nun 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 09:00’da Özgitler Restorant’ta (Demirhan) yapılmasına karar vermiştir. Tüm üylerimizin katılımı özlenir.

GENEL KURUL PROGRAMI:

  1. YOKLAMA
  2. AÇILIŞ VE DİVANIN OLUŞUMU
  3. AÇILIŞ KONUŞMASI
  4. KONUKLARIN KONUŞMASI
  5. 2016-2018 DÖNEM FALİYET RAPORU
  6. 2016-2018 DÖNEM MALİ RAPORUN AKLANMASI
  7. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI SEÇİMİ
  8. GENEL KURUL KARARLARININ OKUNUP OYLANMASI
  9. KAPANIŞ

Yoruma kapalı.